Status prawny

Opera NOVA w Bydgoszczy posiada osobowość prawną.


Organizatorem Opery Nova jest Województwo Kujawsko -  Pomorskie. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury ... (Dz.U.Nr 148 poz.971) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91 poz. 576 z dnia 18 lipca 1998 r.).


Opera Nova jest instytucją kultury działającą na podstawie:
-  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.);
- umowy z dnia 22 września 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Opery NOVA w Bydgoszczy wraz a Aneksem nr 1 do Umowy z dnia 22 września 2005 r.;
- statutu nadanego Uchwałą Nr XXVII/460/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Operze Nova w Bydgoszczy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szulakowska (11 lutego 2004)
Opublikował: (11 lutego 2004, 14:02:30)

Ostatnia zmiana: Zuzanna Dziża-Koniczyńska (21 maja 2014, 10:33:02)
Zmieniono: uaktualnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13515